ข่าว ประชาสัมพันธ์

การประกาศ ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์

ข่าว สัมมนา

เกี่ยวกับกิจกรรม สัมมนา อบรม

ข้อมูลการติดต่อ ติดต่อ

สำนักงานเลขานุการ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โทรศัพท์

02-579-9579 ,02-579-1544 ,02-579-2019 ,02-579-2166 ,02-579-2187 ,02-562-0220

โทรสาร

ต่อ 5202

econku@ku.th

ที่อยู่

สำนักงานเลขานุการ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อาคารปฏิบัติการคณะเศรษฐศาสตร์ (อาคาร 5)
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ส่งข้อความหาเรา ที่นี่

แจ้งเรื่องร้องเรียน ติดต่อ ชี้แจง ถึงหัวหน้าสำนักงานเลขานุการ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์