casino online free bonus no deposit
lightning link pokies
lightning link pokies
unique casino

ข่าว ประชาสัมพันธ์

การประกาศ ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์

ข่าว สัมมนา

เกี่ยวกับกิจกรรม สัมมนา อบรม

ข้อมูลการติดต่อ ติดต่อ

สำนักงานเลขานุการ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โทรศัพท์

02-579-9579 ,02-579-1544 ,02-579-2019 ,02-579-2166 ,02-579-2187 ,02-562-0220

โทรสาร

ต่อ 5202

econku@ku.th

ที่อยู่

สำนักงานเลขานุการ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อาคารปฏิบัติการคณะเศรษฐศาสตร์ (อาคาร 5)
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ส่งข้อความหาเรา ที่นี่

แจ้งเรื่องร้องเรียน ติดต่อ ชี้แจง ถึงหัวหน้าสำนักงานเลขานุการ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์