โครงสร้างสำนักงาน งานพัสดุ อาคารสถานที่ ฯ
 
PDF Print E-mail
Friday, 15 January 2010 16:21

งานพัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะ 

มีลักษณะงานดังนี้ 

1     หน่วยจัดซื้อจัดจ้าง ควบคุม ดูแลการจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหาโดยวิธีต่างๆ  และการแลกเปลี่ยน เก็บรักษา พร้อมทั้งทำทะเบียนวัสดุและครุภัณฑ์ สัญญาซื้อ สัญญาจ้าง การเช่า การจำหน่าย โดยวิธีการโอน ขาดทอดตลาดระเบียบพัสดุ ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ รายละเอียดพัสดุ ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างเสนอแนะหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชาและบุคลากร กำหนดมาตรฐาน รหัสครุภัณฑ์ ออกรหัสครุภัณฑ์ภายในหน่วยงานคณะเศรษฐศาสตร์ ให้เป็นไปตามระเบียบการพัสดุ เสนอความคิดเห็นประกอบการตัดสินใจในการจัดซื้อพัสดุ ให้มีคุณภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการและให้คำปรึกษาในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งชี้แจงและตอบปัญหาให้แก่หน่วยงานต่างๆ ของคณะให้มีประสิทธิภาพ 

2     หน่วยบริหารทรัพย์สิน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดสรรพื้นที่ภายในของคณะเพื่อประกอบกิจการร้านค้า ดำเนินการเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ในทรัพย์สินของคณะ 

3     หน่วยอาคารสถานที่  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดูแล บำรุงรักษาในด้านซ่อมแซม อาคารสถานที่ ประสานงานกับสำนักกายภาพของมหาวิทยาลัยในเรื่องการปรับปรุงต่อเติมสถานที่ จัดเตรียมและให้บริการสถานที่ การรักษาความปลอดภัยของอาคาร ตลอดจนด้านสาธารณูปโภค 

4     หน่วยยานพาหนะ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการให้บริการจัดรถรับ-ส่งบุคลากรของคณะทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติราชการของบุคลากรทั้งด้านการเรียนการสอน การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

5     หน่วยซ่อมบำรุง ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการซ่อมแซมบำรุงรักษาวัสดุครุภัณฑ์ อุปกรณ์สำนักงาน อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ และเครื่องจักรต่างๆ ของคณะให้อยู่ในภาพใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

Last Updated on Sunday, 17 January 2010 13:45
 
 

คำรับรองการฏิบัติราชการ

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday147
mod_vvisit_counterYesterday246
mod_vvisit_counterThis week806
mod_vvisit_counterLast week1606
mod_vvisit_counterThis month3013
mod_vvisit_counterLast month7521
mod_vvisit_counterSince Jan.2010572127

Online (20 minutes ago): 7
Your IP: 54.167.112.42
,
Today is: 2018-11-14

web หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง