โครงสร้างสำนักงาน งานประกันคุณภาพการศึกษาฯ
 
PDF Print E-mail
Friday, 15 January 2010 16:18

งานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ 

เป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านการประกันคุณภาพการศึกษา สารสนเทศ ประชาสัมพันธ์ บริหารความเสี่ยง และ ประเมินผู้บริหาร ทั้งภายในสำนักงานเลขานุการคณะและภายในคณะ ซึ่งมีลักษณะงานดังนี้  

1 หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษามีหน้าที่ในการดำเนินการประกันคุณภาพภายในของคณะฯ  พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาดำเนินการและประสานงานการประเมินคุณภาพภายในของหน่วยงานย่อยของคณะ  ระดับมหาวิทยาลัย สกอ. สมศ. และ กพร.   การกำหนดดัชนีตรวจสอบและดัชนีประเมินของคณะ ให้แก่หน่วยงานภายใน ให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย  ทำหน้าที่ในการวิเคราะห์ข้อมูลและเอกสาร เพื่อจัดทำรายงานการวิเคราะห์ตนเอง (SAR) ทั้งของสำนักงานเลขานุการและของคณะฯ เพื่อรับการประเมิน  ประสานงานรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานเพื่อจัดทำรายงานประจำปีของคณะเศรษฐศาสตร์  ดำเนินการประเมินผลระบบการประกันคุณภาพของคณะ  และปฏิบัติงานด้านอื่นๆ ตามที่มอบหมาย

2 หน่วยสารสนเทศ มีหน้าที่ในการรับผิดชอบเกี่ยวกับการดูแลความเรียบร้อยของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทุกชนิด เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ พรินเตอร์ หรือเครื่องสแกนเนอร์ เป็นต้น อีกทั้งยังควบคุมดูแลในเรื่องของระบบเน็ตเวิร์คทั้งภายในหน่วยงาน และภายในคณะเศรษฐศาสตร์คอยให้คำปรึกษาในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างในการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางด้านคอมพิวเตอร์ ติดต่อบริษัทและตรวจสอบสเป๊กของครุภัณฑ์เบื้องต้นของเสนอฝ่ายพัสดุจัดซื้อต่อไป  ทั้งนี้ยังดูแลในเรื่องการจัดทำฐานข้อมูลในด้านต่างๆ ของคณะ และดูและเว็บไซต์ของคณะเศรษฐศาสตร์และสำนักงานเลขานุการคณะฯ ทั้งนี้ยังมีหน้าที่ในการดำเนินการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัยเพื่อปรับปรุงและพัฒนาสารสนเทศของคณะฯ  

3 หน่วยประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ทางด้านข่าวสาร ประสานงานรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงาน การรับสมัครงาน การประชุมสัมมนา แจ้งกำหนดการในเรื่องต่างๆ ผ่านเว็บไซต์คณะฯ เว็บไซต์ปฏิทินกิจกรรมของมหาวิทยาลัย และเว็บสำนักงานเลขานุการ นอกจากนี้ยังสามารถประชาสัมพันธ์ข่าวผ่านป้ายไฟวิ่งอิเล็กทรอนิกส์

4 หน่วยบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของคณะ เพื่อการควบคุมการบริหารงานภายในคณะ ให้เกิดความมั่นใจว่าการดำเนินงานของคณะฯ มีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และการใช้ทรัพยากร การดูแลรักษา การป้องกัน และลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตแลเป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

5 หน่วยประเมินผู้บริหาร  มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารคณะเศรษฐศาสตร์  ดำเนินการขอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบประเมินผล วิเคราะห์ และสรุปเป็นรายงานเสนอผู้บริหาร

 

Last Updated on Sunday, 17 January 2010 13:44
 
 

คำรับรองการฏิบัติราชการ

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday58
mod_vvisit_counterYesterday252
mod_vvisit_counterThis week772
mod_vvisit_counterLast week2100
mod_vvisit_counterThis month3134
mod_vvisit_counterLast month8083
mod_vvisit_counterSince Jan.2010580106

Online (20 minutes ago): 5
Your IP: 54.227.186.112
,
Today is: 2018-12-12

web หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง