โครงสร้างสำนักงาน งานนโยบายและแผน
 
PDF Print E-mail
Friday, 15 January 2010 16:16

งานนโยบายและแผน 

เป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์ วิจัย ประสานแผน ประมวลแผน พิจารณาเสนอแนะเพื่อประกอบการกำหนดนโยบาย การจัดทำแผนหรือโครงการ ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและโครงการต่างๆ ซึ่งมีลักษณะงานดังนี้ 

1     หน่วยวิเคราะห์งบประมาณ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทำคำของบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ประจำปีฝ่ายระบบบัญชี 3 มิติ พิจารณาจัดสรรงบประมาณเงินรายจ่าย งบประมาณเงินรายได้ การเสนอขออนุมัติปรับแผนหรือเปลี่ยนแปลงรายการ ตรวจสอบการเสนอขออนุมัติปรับแผนของหน่วยงานย่อย ตลอดจนให้คำปรึกษาแนะนำในการปฏิบัติงานแก่หน่วยงานย่อย และปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย 

2     หน่วยวางแผนพัฒนา ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวางแผนและพัฒนาจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระดับคณะ และแผนยุทธศาสตร์สำนักงานเลขานุการ  เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะและมหาวิทยาลัย ในด้านการเรียนการสอน การวิจัย งานบริการวิชาการแก่สังคม และงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานสนับสนุน 

3     หน่วยวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์วางแผนอัตรากำลัง การขออนุมัติเปลี่ยนตำแหน่งพนักงานเงินงบประมาณ และลูกจ้างชั่วคราวการยืนยันอัตรากำลัง จัดทำแผนปฏิบัติงานเป็นรายปี จัดทำรายงานผลการดำเนินงานงบประมาณเงินรายได้ประจำปีเป็นรายไตรมาส รายงานผลเป้าหมายการดำเนินงานประจำปีงบประมาณแผ่นดินเป็นรายไตรมาส ติดต่อประสานงานกับกองคลัง กองแผนงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

4     หน่วยวิจัยสถาบัน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ การติดตามผลและประเมินผลการดำเนินงานและการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามแผนงาน  รายงานผลการดำเนินงานตามแผน และสรุปผลแผนการปฏิบัติงานตามโครงการต่างๆ ตามแผนงานเป็นรายปี

 

Last Updated on Sunday, 17 January 2010 13:43
 
 

คำรับรองการฏิบัติราชการ

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday110
mod_vvisit_counterYesterday194
mod_vvisit_counterThis week1332
mod_vvisit_counterLast week1624
mod_vvisit_counterThis month3645
mod_vvisit_counterLast month5363
mod_vvisit_counterSince Jan.2010550796

Online (20 minutes ago): 2
Your IP: 54.224.11.137
,
Today is: 2018-08-18

web หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง