รายการเช็คสั่งจ่ายในนาม บริษัท/ห้าง/ร้าน

คณะเศรษฐศาสตร์ ได้สั่งจ่ายเช็คในนามของบริษัท/ห้าง/ร้าน ดังรายละเอียดที่ปรากฏข้างท้ายนี้แล้ว ขอให้ส่งเจ้าหน้าที่ไปติดต่อรับเช็คของท่านได้ที่

งานคลังและพัสดุ สำนักงานเลขานุการคณะ ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการคณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
ติดต่อคุณสมพิศ โทรศัพท์ 02-579-9579 ต่อ 5717
ตั้งแต่เวลา 9.30 น – 15.00 น.

****  เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ****
คณะเศรษฐศาสตร์ขอปรับเปลี่ยนวันและเวลาในการติดต่อขอรับเช็ค
โดยติดต่อขอเข้ารับเช็คเฉพาะ วันจันทร์ , วันพุธ และวันศุกร์   เวลา 9.30-12.00 น.
ได้ตั้งแต่วันที่ 1-23 กันยายน 2564

โปรดเตรียมเอกสารในการรับเช็ค ดังนี้
1. หนังสือมอบอำนาจจากบริษัท/ห้าง/ร้าน
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
3. ใบเสร็จรับเงิน พร้อม ใบกำกับภาษี ฉบับจริง
4. จำนวนเงินหน้าเช็ค ได้ หัก ภาษี ณ ที่จ่าย ร้อยละ 1 (ก่อน vat 7%) เรียบร้อยแล้ว

สั่งจ่ายในนามของ(ชื่อบนเช็ค)
จำนวนเงิน เลขที่เช็ค เลขที่ Invoice วันที่อนุมัติ วันที่นำเช็คขึ้นระบบ
บริษัท ทีเอ็มเอส โซลูชั่น จำกัด 21,518.00 74402277 INV202108033 202108010 14 ก.ย. 64 15 ก.ย. 64
บริษัท เอเซียบุ๊คส จำกัด 34,673.26 74402278 J21-0299-0314-0300 14 ก.ย. 64 15 ก.ย. 64
บริษัท เลนโซ่ อินเตอร์เทรด จำกัด 495,507.60 74402281 INV-64070010 64070020 14 ก.ย. 64 15 ก.ย. 64
บริษัท ธีภพ กรุ๊ป จำกัด 93,661.90 74402282 IN6407-018 14 ก.ย. 64 15 ก.ย. 64
บริษัท สยามบริหาร จำกัด 168,411.21 74402283 BL20218001 14 ก.ย. 64 15 ก.ย. 64
บริษัท เวิร์คสเคพ จำกัด 289,602.60 74402284 IV640805-0033 14 ก.ย. 64 15 ก.ย. 64
บริษัท ฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด 4,530.66 74402270 710217219 710217291 710217375 8 ก.ย. 64 10 ก.ย. 64
บริษัท พี.เอส.ไอ.เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 2,650.00 74402269 64/10577 8 ก.ย. 64 10 ก.ย. 64
บริษัท ฮ.รุ่งเรืองดิจิตอล (2000) จำกัด 23,478.50 74402268 42947 8 ก.ย. 64 10 ก.ย. 64
บริษัท ธนาธิป อินเตอร์ซิสเต็ม 4289 จำกัด 4,664.00 74402267 IV64/08109 8 ก.ย. 64 10 ก.ย. 64
บริษัท ไอเคนเน็กซ์ จำกัด 1,028.20 74402266 IV2021-0457 8 ก.ย. 64 10 ก.ย. 64
บริษัท ลีฟวิ่งสไตล์สตูดิโอ จำกัด 198,130.84 74402264 IN-210811001 7 ก.ย. 64 9 ก.ย. 64
บริษัท ออฟฟิศเวิร์ค จำกัด 15,105.00 74402263 BL64082787 7 ก.ย. 64 9 ก.ย. 64
บริษัท อินโนโว เทรดดิ้ง จำกัด 8,755.60 74402262 IV64080115 7 ก.ย. 64 9 ก.ย. 64
บริษัท มีนอินเตอร์เทรด จำกัด 30,665.80 74402261 MIC640284 7 ก.ย. 64 9 ก.ย. 64
บริษัท สหธุรกิจ จำกัด 4,770.00 74402260 6429050 7 ก.ย. 64 9 ก.ย. 64
ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด 7,508.00 74402259 DS6408/00005 7 ก.ย. 64 9 ก.ย. 64
บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด 3,536.64 74402258 SI2108057850 SI2108057865 7 ก.ย. 64 9 ก.ย. 64
ร้าน ซี ที ก๊อปปี้ 4,155.00 74402257 132/6558 128/6375 7 ก.ย. 64 9 ก.ย. 64
บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) 6,259.82 74402246 เดือนเมษายน-พฤษภาคม 2564 29 ส.ค. 64 2 ก.ย. 64
บริษัท ธนสรณ์วิศวกรรม จำกัด 27,560.00 74402245 6322 6198 6323 29 ส.ค. 64 2 ก.ย. 64
บริษัท รักษาความปลอดภัย ศรีธนาเลิศ อินเตอร์การ์ด จำกัด 146,916.00 74402242 DN6407-0673 29 ส.ค. 64 2 ก.ย. 64
บริษัท ศรีรุ่งเรือง เซฟ แอนด์ สตีล เฟอร์นิเจอร์ จำกัด 31,005.00 74402241 IV64070088 29 ส.ค. 64 2 ก.ย. 64
ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด 4,751.00 74402230 DS6407/00032
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด(มหาชน) 11,654.73 74402209 C108-0019655,094121/64 13 ส.ค. 64 16 ส.ค. 64
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี.เค.ดีไซน์ แอนด์ เฟอร์นิชิ่ง 688,504.67 74402203 IV6407003 13 ส.ค. 64 16 ส.ค. 64
บริษัท พี.เอส.ไอ.เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 2,650.00 74402194 64/09435 9 ส.ค. 64 16 ส.ค. 64
บริษัท แอตแลนตีส เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด 15,900.00 74402193 IV-64-108 9 ส.ค. 64 16 ส.ค. 64
บริษัท เออแบน แอสเสต เซอร์วิส จำกัด 6,148.00 74402190 BL2021060002 9 ส.ค. 64 16 ส.ค. 64
ร้าน ซี ที ก๊อปปี้ 2,580.00 74402164 128/6376 21 ก.ค. 64 2 ส.ค. 64
บริษัท พี.เอส.ไอ.เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 3,844.99 71719774 2021/08492 2021/08493 5 ก.ค. 64 6 ก.ค. 64
บริษัท แคเรียร์(ประเทศไทย) จำกัด 11,766.00 71719753 9150011698 25 มิ.ย. 64 1 ก.ค. 64
บริษัท ธนสรณ์วิศวกรรม จำกัด 1,908.00 71719558 6189 30 มี.ค. 64 1 เม.ย. 64
maltepe escort kurtkoy escort
istanbul escort esenyurt escort şirinevler escort beylikdüzü escort avcılar escort escort şişli escort