รายการเช็คสั่งจ่ายในนาม บริษัท/ห้าง/ร้าน

คณะเศรษฐศาสตร์ ได้สั่งจ่ายเช็คในนามของบริษัท/ห้าง/ร้าน ดังรายละเอียดที่ปรากฏข้างท้ายนี้แล้ว ขอให้ส่งเจ้าหน้าที่ไปติดต่อของรับเช็คของท่านได้ที่

งานบัญชีและการเงิน สำนักงานเลขานุการคณะ ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการคณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
ติดต่อคุณรุจาภา โทรศัพท์ 02-579-9579 ต่อ 5719
ตั้งแต่เวลา 9.30 น – 15.00 น.

****  รับได้ถึงวันที่  24 ตุลาคม 2562 ยกเว้นวันหยุดราชการ  ****

โปรดเตรียมเอกสารในการรับเช็ค ดังนี้
1. หนังสือมอบอำนาจจากบริษัท/ห้าง/ร้าน
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
3. ใบเสร็จรับเงิน พร้อม ใบกำกับภาษี ฉบับจริง
4. จำนวนเงินหน้าเช็ค ได้ หัก ภาษี ณ ที่จ่าย ร้อยละ 1 (ก่อน vat 7%) เรียบร้อยแล้ว

สั่งจ่ายในนามของ (ชื่อบนเช็ค)
เลขที่ invoice
จำนวนเงิน
เลขที่เช็ค
วันที่อนุมัติ
วันที่ลงประกาศ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สันสวย 62/3638 36,570.00 62606628 27 ก.ย. 62 2 ต.ค.62
บริษัท ออมนิ ซิสเตมส์ จำกัด 6202568 3,604.00 62606627 27 ก.ย. 62 2 ต.ค.62
ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 6200341204418 2,928.25 62606626 27 ก.ย. 62 2 ต.ค.62
บริษัท แอร์โค จำกัด C0054/2019 10,017.00 62606625 27 ก.ย. 62 2 ต.ค.62
บริษัท บุ๊คเน็ท จำกัด 105540091085 57,994.20 62606624 27 ก.ย. 62 2 ต.ค.62
ร้านสุภชัย IV620818 7,900.00 62606623 27 ก.ย. 62 2 ต.ค.62
บริษัท ไอเคนเน็กซ์ จำกัด IV 2019-0297 12,338.40 62606622 27 ก.ย. 62 2 ต.ค.62
บริษัท ทวีทรัพย์ เอ็นจิเนียริ่ง แอร์ เซ็นเตอร์ จำกัด TWSE1907086 60,844.00 62606621 27 ก.ย. 62 2 ต.ค.62
บริษัท ธนสรณ์วิศวกรรม จำกัด 5717 4,240.00 62606619 27 ก.ย. 62 2 ต.ค.62
บริษัท เคพี อินโนเวชั่น จำกัด BL2019070044,BL20190800029 55,899.10 62606618 27 ก.ย. 62 2 ต.ค.62
 บริษัท ร่มฉัตรอาภา จำกัด IV6209/3116 31,164.00 62606617  27 ก.ย. 62 2 ต.ค.62
บริษัท สหธุรกิจ จำกัด 6208598 , 6205280 78,250.26 62606616 27 ก.ย. 62 2 ต.ค.62
บริษัท ตลาด ดอท คอม กรุ๊ป จำกัด BL6209-00013 12,720.00 62606615 27 ก.ย. 62 2 ต.ค.62
ร้านครุยแสงเดือน 2562-02 17,334.00 62606614 27 ก.ย. 62 2 ต.ค.62
บริษัท อินโนโว เทรดดิ้ง จำกัด IV 620900 57,759.40 62606613 27 ก.ย. 62 2 ต.ค.62
บริษัท พี เอส ไอ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 2019/08386,07942,1117512607 19,797.67 62606604 26 ก.ย. 62 2 ต.ค.62
บริษัท ซีโอแอล จำกัด(มหาชน) 54919 ,71333 ,71405, 110105 ,40658 59,455.68 62606602 26 ก.ย. 62 2 ต.ค.62
บริษัท โปรดีเคล จำกัด IV1908-0370 95,400.00 62606594 19 ก.ย.62 2 ต.ค. 62
บริษัท พรพรหม พาณิชย์ จำกัด A0179/62 19,811.40 62606593 19 ก.ย.62 2 ต.ค. 62
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด(มหาชน) V108-150392/62 19,739.64 62606592 19 ก.ย.62 2 ต.ค. 62
บริษัท เจเอสพี คลีนนิ่ง จำกัด(ค่าปรับ 2,094.72 บาท) IV 620853 129,280.37 62606590 19 ก.ย. 62 2 ต.ค. 62
บริษัท รักษาความปลอดภัย ศรีธนาเลิศ อินเตอร์การ์ด จำกัด (มีค่าปรับ 500 บาท) DN6209-0641 146,916.00 62606589 19 ก.ย. 62 2 ต.ค. 62
บริษัท พี ฮอนเน็ท จำกัด PI9000120 6,890.00 62606559 5 ก.ย. 62 9 ก.ย. 62
บริษัท นิมเบิล คอปอเรชั่น จำกัด 6208585 150,520.00 62606566 5 ก.ย. 62 9 ก.ย. 62
บริษัท ธนสรณ์วิศวกรรม จำกัด 5664 2,544.00 62606468 15 ส.ค. 62 20 ส.ค. 62
บริษัท ทรงสมัยราชเทวี 2525 จำกัด IV 256208073 5,300.00 62606541 4 ก.ย. 62 5 ก.ย. 62
บริษัท ริโซ่(ประเทศไทย) จำกัด 62080004 15,741.00 62606542 4 ก.ย. 62 5 ก.ย. 62
บริษัท เอสที ดี ไซน์ แอนด์ เฟอร์นิเจอร์ จำกัด 4,770.00 62606544 4 ก.ย. 62 5 ก.ย. 62
บริษัท เอสที ดีไซน์ แอนด์ เฟอร์นิเจอร์ จำกัด 2601047790 4,770.00 62606482 15 ส.ค. 62 20 ส.ค. 62
บริษัท แอส เอส พี สยาม อินเตอร์เทรด จำกัด IV6207/112 37,100.00 62606466 15 ส.ค. 62 20 ส.ค. 62
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด(มหาชน) C108-0017635/62 13,577.21 59077717 10 มิ.ย. 62 13 มิ.ย. 62