รายการเช็คสั่งจ่ายในนาม บริษัท/ห้าง/ร้าน

คณะเศรษฐศาสตร์ ได้สั่งจ่ายเช็คในนามของบริษัท/ห้าง/ร้าน ดังรายละเอียดที่ปรากฏข้างท้ายนี้แล้ว ขอให้ส่งเจ้าหน้าที่ไปติดต่อรับเช็คของท่านได้ที่

งานคลังและพัสดุ สำนักงานเลขานุการคณะ ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการคณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
ติดต่อคุณสมพิศ โทรศัพท์ 02-579-9579 ต่อ 5717
ตั้งแต่เวลา 9.30 น – 15.00 น.

****  เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ****
คณะเศรษฐศาสตร์ขอปรับเปลี่ยนวันและเวลาในการติดต่อขอรับเช็ค
โดยติดต่อขอเข้ารับเช็คเฉพาะ วันจันทร์ , วันพุธ และวันศุกร์   เวลา 9.30-12.00 น.
ได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 22 พฤศจิกายน 2564

โปรดเตรียมเอกสารในการรับเช็ค ดังนี้
1. หนังสือมอบอำนาจจากบริษัท/ห้าง/ร้าน
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
3. ใบเสร็จรับเงิน พร้อม ใบกำกับภาษี ฉบับจริง
4. จำนวนเงินหน้าเช็ค ได้ หัก ภาษี ณ ที่จ่าย ร้อยละ 1 (ก่อน vat 7%) เรียบร้อยแล้ว

สั่งจ่ายในนามของ(ชื่อบนเช็ค)
จำนวนเงิน เลขที่เช็ค เลขที่ Invoice วันที่อนุมัติ วันที่นำเช็คขึ้นระบบ
บริษัท สหธุรกิจ จำกัด 473,820.00 74402416 6431289 26 ต.ค. 64 1 พ.ย. 64
บริษัท เจ ดีซายน์ แอนด์ เดคอเรทีฟเฮ้าส์ จำกัด 494,685.04 74402412 BL2021090007 25 ต.ค. 64 1 พ.ย. 64
บริษัท ธีภพ กรุ๊ป จำกัด 94,111.65 74402409 IN6409-003 25 ต.ค. 64 1 พ.ย. 64
บริษัท ไอที ซัพพลาย แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด 5,806.82 74402395 IV2109023 19 ต.ค. 64 1 พ.ย. 64
บริษัท แคเรียร์(ประเทศไทย) จำกัด 14,310.00 74402394 9170002508 19 ต.ค. 64 1 พ.ย. 64
บริษัท เวิลด์ แพลนท์ เซ็นเตอร์ จำกัด 18,020.00 74402393 6409036 19 ต.ค. 64 1 พ.ย. 64
บริษัท เอสอาร์พีแบตเตอรี่ จำกัด 18,656.00 74402391 INV21100804 19 ต.ค. 64 1 พ.ย. 64
บริษัท ฤทธิ์ เพสท์คอนโทรล จำกัด 6,540.00 74402390 BIL-2021-0901 19 ต.ค. 64 1 พ.ย. 64
บริษัท สยามบริหาร จำกัด 168,411.21 74402389 BL202109001 19 ต.ค. 64 1 พ.ย. 64
บริษัท รักษาความปลอดภัย ศรีธนาเลิศ อินเตอร์การ์ด จำกัด 146,916.00 74402388 DN6409-0846 19 ต.ค. 64 1 พ.ย. 64
บริษัท ธีภพ กรุ๊ป จำกัด 93,661.90 74402387 IN6408-043 19 ต.ค. 64 1 พ.ย. 64
บริษัท แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด 10,600.00 74402386 IV6409001 19 ต.ค. 64 1 พ.ย. 64
บริษัท นิมเบิล คอปอเรชั่น จำกัด 175,960.00 74402385 4090153 19 ต.ค. 64 1 พ.ย. 64
บริษัท คิโนะคูนิยะ บุ๊คสโตร์(ประเทศไทย) จำกัด 3,397.38 74402384 KNO21090014 19 ต.ค. 64 1 พ.ย. 64
บริษัท ทวีทรัพย์ เอ็นจิเนียริ่ง แอร์ เซ็นเตอร์ จำกัด 5,618.00 74402383 TWSE2109117 19 ต.ค. 64 1 พ.ย. 64
บริษัท มอร์ ออโต้ดอร์ จำกัด 24,910.00 74402382 IV-202109001 19 ต.ค. 64 1 พ.ย. 64
ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด 10,385.00 74402381 DS6409/00047DS6408/00022DS6407/
00007DS6409/00014
15 ต.ค. 64 19 ต.ค. 64
ร้าน ซี ที ก๊อปปี้ 1,967.00 74402380 เดือน กรกฎาคม-กันยายน 2564 15 ต.ค. 64 19 ต.ค. 64
บริษัท ฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด 22,628.01 74402377 710221858 710222675 710222601 710222599
710217415 710221665 710221697 710221819
710221696 710221817 710222600 710222680
15 ต.ค. 64 19 ต.ค. 64
บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) 2,729.39 74402376 เดือน กรกฎาคม 2564 15 ต.ค. 64 19 ต.ค. 64
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สันสวย 131,440.00 74402375 64/4049 64/4047 15 ต.ค. 64 19 ต.ค. 64
บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์(ประเทศไทย) จำกัด 184,578.69 74402374 12101605/12101706 15 ต.ค. 64 19 ต.ค. 64
บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด 33,595.97 74402371 SI2109102586/2109036748 15 ต.ค. 64 19 ต.ค. 64
ห้างหุ้นส่วนจำกัด กมล เทคโนโลยี แอนด์ ซายน์ 6,360.00 74402318 IVK2108/101 21 ก.ย. 64 1 ต.ค. 64
บริษัท เอเซียบุ๊คส จำกัด 34,673.26 74402278 J21-0299-0314-0300 14 ก.ย. 64 15 ก.ย. 64
บริษัท แอตแลนตีส เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด 15,900.00 74402193 IV-64-108 9 ส.ค. 64 16 ส.ค. 64
บริษัท เออแบน แอสเสต เซอร์วิส จำกัด 6,148.00 74402190 BL2021060002 9 ส.ค. 64 16 ส.ค. 64
maltepe escort kurtkoy escort
istanbul escort esenyurt escort şirinevler escort beylikdüzü escort avcılar escort escort şişli escort