รายการเช็คสั่งจ่ายในนาม บริษัท/ห้าง/ร้าน

คณะเศรษฐศาสตร์ ได้สั่งจ่ายเช็คในนามของบริษัท/ห้าง/ร้าน ดังรายละเอียดที่ปรากฏข้างท้ายนี้แล้ว ขอให้ส่งเจ้าหน้าที่ไปติดต่อของรับเช็คของท่านได้ที่

งานบัญชีและการเงิน สำนักงานเลขานุการคณะ ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการคณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
ติดต่อคุณรุจาภา โทรศัพท์ 02-579-9579 ต่อ 5719
ตั้งแต่เวลา 9.30 น – 15.00 น.

****  ติดต่อรับเช็คได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 22 ตุลาคม 2563 เวลา 9.00-15.00 น.  ยกเว้นวันหยุดราชการ  ****

โปรดเตรียมเอกสารในการรับเช็ค ดังนี้
1. หนังสือมอบอำนาจจากบริษัท/ห้าง/ร้าน
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
3. ใบเสร็จรับเงิน พร้อม ใบกำกับภาษี ฉบับจริง
4. จำนวนเงินหน้าเช็ค ได้ หัก ภาษี ณ ที่จ่าย ร้อยละ 1 (ก่อน vat 7%) เรียบร้อยแล้ว

สั่งจ่ายในนามของ(ชื่อบนเช็ค)
เลขที่ Invoice จำนวนเงิน เลขที่เช็ค วันที่อนุมัติ วันที่นำเช็คขึ้นระบบ
บริษัท ฤทธิ์ เพสท์คอนโทรล จำกัด Bil-2020-09001 9,540.00 69071767 14 ต.ค. 63 15 ต.ค. 63
บริษัท รักษาความปลอดภัย ศรีธนาเลิศ อินเตอร์การ์ด จำกัด DN6309-0811 146,916.00 69071766 14 ต.ค. 63 15 ต.ค. 63
บริษัท แคเรียร์(ประเทศไทย) จำกัด 9150009988 14,310.00 69071765 14 ต.ค. 63 15 ต.ค. 63
บริษัท อินโนโว เทรดดิ้ง จำกัด IV6309000279 81,365.60 69071764 14 ต.ค. 63 15 ต.ค. 63
ห้างหุ้นส่วนจำกัด กมล เทคโนโลยี แอนด์ ซายน์ IVK2009/161 7,950.00 69071763 14 ต.ค. 63 15 ต.ค. 63
บริษัท คูล แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 6309007 121,847.00 69071761 14 ต.ค. 63 15 ต.ค. 63
บริษัท มิตซูบิชิ เอลเวเตอร์(ประเทศไทย) จำกัด 11904207 110,908.69 69071760 14 ต.ค. 63 15 ต.ค. 63
บริษัท ไฮคลาส อินเตอร์เฟอร์นิเจอร์ จำกัด IN6309-013 115,014.95 69071759 14 ต.ค. 63 15 ต.ค. 63
ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1763000094 71,540.00 69071756 9 ต.ค. 63 12 ต.ค. 63
นายสาย แสนสวนจิต 20000+15000 34,650.00 69071758 9 ต.ค. 63 12 ต.ค. 63
บริษัท เลิฟ เนเจอร์ การ์เด้นส์ จำกัด 9/3/2020 86,390.00 69071747 7 ต.ค. 63 8 ต.ค. 63
บริษัท วี เค เอคเซคคิวทีฟ จำกัด VK671/2020 4,770.00 69071748 7 ต.ค. 63 8 ต.ค. 63
บริษัท แอร์โค จำกัด 60001438 10,217.34 69071749 7 ต.ค. 63 8 ต.ค. 63
บริษัท อินโนโว เทรดดิ้ง จำกัด IV6309000054 27,598.16 69071704 29 ก.ย.63 30 ก.ย.63
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด(มหาชน) V108-1135626/63,C108-0026130/63 12,957.92 69071703 29 ก.ย.63 30 ก.ย.63
บริษัท มีนอินเตอร์เทรด จำกัด MIC630285 31,407.80 69071702 29 ก.ย.63 30 ก.ย.63
บริษัท เจริญวิภาค จำกัด LA6300022 58,960.96 69071700 29 ก.ย.63 30 ก.ย.63
บริษัท แอนแลนดีส เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด IV-63-132 97,944.00 69071699 29 ก.ย.63 30 ก.ย.63
บริษัท ซีโอแอล จำกัด(มหาชน) SI2008102653 4,467.72 69071674 23 ก.ย.63 24 ก.ย.63
บริษัท เลิฟ เนเจอร์ การ์เด้นส์ จำกัด 63-08001 19,080.00 69071673 23 ก.ย.63 24 ก.ย.63
บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด(มหาชน) IV20090022 67,562.57 69071665 23 ก.ย.63 24 ก.ย.63
ห้างหุ้นส่วนจำกัด กมล เทคโนโลยี แอนด์ ซายน์ 3,975.00 69071621 3 ก.ย.63 8 ก.ย.63
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อีแอนด์เอสเอ็นเตอร์ไพรส์กรุ๊ป(ประเทศไทย) N-05267 4,187.00 69071578 21 ส.ค.63 1 ก.ย.63
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด(มหาชน) V108-099466/63/C10/-0022675/63 14,275.94 69071575 21 ส.ค.63 1 ก.ย.63
บริษัท บราโว่ ลินเกอร์ จำกัด 200802 90,100.00 69071574 21 ส.ค.63 1 ก.ย.63