รายการเช็คสั่งจ่ายในนาม บริษัท/ห้าง/ร้าน

คณะเศรษฐศาสตร์ ได้สั่งจ่ายเช็คในนามของบริษัท/ห้าง/ร้าน ดังรายละเอียดที่ปรากฏข้างท้ายนี้แล้ว ขอให้ส่งเจ้าหน้าที่ไปติดต่อของรับเช็คของท่านได้ที่

งานบัญชีและการเงิน สำนักงานเลขานุการคณะ ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการคณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
ติดต่อคุณรุจาภา โทรศัพท์ 02-579-9579 ต่อ 5717
ตั้งแต่เวลา 9.30 น – 15.00 น.

****  ติดต่อรับเช็คได้ตั้งแต่วันที่ 1-19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9.30-14.00 น.  ยกเว้นวันหยุดราชการ  ****

โปรดเตรียมเอกสารในการรับเช็ค ดังนี้
1. หนังสือมอบอำนาจจากบริษัท/ห้าง/ร้าน
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
3. ใบเสร็จรับเงิน พร้อม ใบกำกับภาษี ฉบับจริง
4. จำนวนเงินหน้าเช็ค ได้ หัก ภาษี ณ ที่จ่าย ร้อยละ 1 (ก่อน vat 7%) เรียบร้อยแล้ว

สั่งจ่ายในนามของ(ชื่อบนเช็ค)
เลข Invoice จำนวนเงิน เลขที่เช็ค วันที่อนุมัติ วันที่นำเช็คขึ้นระบบ
บริษัท ยูเอฟโอ ซีซีทีวี แอนด์ ซิสเต็ม จำกัด IV-20210100106 98,619.22 71719409 16 ก.พ. 64 17 ก.พ. 64
บริษัท สยามบริหาร จำกัด BL202101001 168,411.21 71719408 16 ก.พ. 64 17 ก.พ. 64
บริษัท เวิลด์ แพลนท์ เซ็นเตอร์ จำกัด 6401010 18,020.00 71719406 16 ก.พ. 64 17 ก.พ. 64
บริษัท รักษาความปลอดภัย ศรีธนาเลิศ อินเตอร์การ์ด จำกัด DN6401-0095 146,916.00 71719405 16 ก.พ. 64 17 ก.พ. 64
ห้างหุ้นส่วนจำกัด กมล เทคโนโลยี แอนด์ ซายน์ IVK2101/007 7,950.00 71719401 16 ก.พ. 64 17 ก.พ. 64
บริษัท แคเรียร์(ประเทศไทย) จำกัด 9150010739 398,821.55 71719399 15 ก.พ. 64 17 ก.พ. 64
บริษัท สหธุรกิจ จำกัด 6423678 55,014.00 71719386  2 ก.พ. 64 4 ก.พ. 64
บริษัท สหธุรกิจ จำกัด 6423134 39,639.76 71719378  2 ก.พ. 64 4 ก.พ. 64
บริษัท เลนโซ่ อินเตอร์เทรด จำกัด INV-64010014 3,074.00 71719377 2 ก.พ. 64 4 ก.พ. 64
บริษัท อินโนโว เทรดดิ้ง จำกัด IV64010198 10,191.90 71719376 2 ก.พ. 64 4 ก.พ. 64
บริษัท แคเรียร์(ประเทศไทย) จำกัด 9150010803 9150010785 22,578.00 71719374 2 ก.พ. 64 4 ก.พ. 64
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เค.เค.เอ็นจิเนียริ่ง ซิสเต็ม 6312022 11,978.00 71719373 2 ก.พ. 64 4 ก.พ. 64
บริษัท คิโนะคูนิยะ บุ๊คสโตร์(ประเทศไทย) จำกัด INV20120198 3,858.92 71719371 2 ก.พ. 64 4 ก.พ. 64
บริษัท ไทยเสรีเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด IV6400007 2,120.00 71719362 22 ม.ค.64 26 ม.ค.64
บริษัท สหธุรกิจ จำกัด 6423170 10,176.00 71719361 22 ม.ค.64 26 ม.ค.64
บริษัท โตโยต้านนทบุรี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด REP20-07610 14,463.53 71719360 22 ม.ค.64 26 ม.ค.64
บริษัท แมกกาซีน อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด MITH2020/12/013 18,806.04 71719329 15 ม.ค.64 18 ม.ค.64
บริษัท สหธุรกิจ จำกัด 6322518 20,670.00 71719322 13 ม.ค.64 15 ม.ค.64
บริษัท ทีเอ็มเอส โซลูชั่น จำกัด INV202011023 2,120.00 71719293 30 ธ.ค.63 7 ม.ค.64
ห้างหุ้นส่วนจำกัด กมล เทคโนโลยี แอนด์ ซายน์ IVK2012/188 3,975.00 71719289 30 ธ.ค.63 7 ม.ค.64
บริษัท สหธุรกิจ จำกัด 6322282,6322283 131,845.98 71719282 30 ธ.ค.63 7 ม.ค.64
บริษัท ทีเอ็มเอส โซลูชั่น จำกัด INV202011002 15,518.40 69071852 30 พ.ย.63 1 ธ.ค.63
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อีแอนด์เอสเอ็นเตอร์ไพรส์กรุ๊ป(ประเทศไทย) N-05343 8,437.60 69071848 30 พ.ย.63 1 ธ.ค.63