ผู้บริหารพบบุคลากรสายสนับสนุนคณะเศรษฐศาสตร์ 25 ก.พ. 62

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 รองศ …

มอบช่อดอกไม้แสดงความขอบคุณและแสดงความยินดีแด่ผู้บริหารและคณาจารย์

รองศาสตราจารย์ ดร.วิจิตต์ศรี ส …

กิจกรรมการจัดการความรู้ Program Learning Outcome: PLO

กิจกรรมการจัดการความรู้ เรื่อง …

โครงการแนะนำการใช้ฐานข้อมูล Gale lingo &Testing Education Reference Center

วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2 …

สร้างแรงบันดาลใจ สร้างสายสัมพันธ์ ครั้งที่ 2

“สร้างแรงบันดาลใจ สร้างส …

สร้างแรงบันดาลใจ สร้างสายสัมพันธ์ ครั้งที่ 1

คณะเศรษฐศาสตร์จัดโครงการพัฒนาศ …

วันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 76 ปี

วันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 …

ร่วมพิธีเปิดอาคาร KU GREEN

นางสาววนิดา กมลจินดา รักษาการแ …

คณบดีพบบุคลากรสายสนับสนุน

วันที่ 9 มกราคม 2562 รองศาสตรา …

ทำบุญเลี้ยงพระ ขึ้นปีใหม่ 2562

คณะเศรษฐศาสตร์จัดพิธีทำบุญเลี้ …